Nástroje pro optimalizaci pohybové zátěže

Několik jednoduchých nástrojů, které mohou zpříjemnit zátěžovou atmosféru. Průměrné hodnoty symbolizují jednoduchou fyziku, energetická náročnost u obou výpočtů je orientační při průměrné rychlosti od 6 km/h do 16 km/h, resp. 10 km/h a BMI vychází z běžných norem. Vzorce jsou optimalizovány pro rekreační běh, ale nově jsou upraveny i pro turistiku a jízdu na koloběžce.

Průměrný čas a rychlost běhu

Vzdálenost km

Čas minut

Průměrný čas běhu je: 10,00 min/km.
Průměrná rychlost běhu je: 1,67 m/s, což je 6,00 km/h.

Energetická spotřeba

Rychlost od 6 km/h do 8 km/h odpovídá nordic walking, jinak výpočet vychází z běžecké zátěže. (Rychlost v km/h si vypočítejte v předchozí části. Hodnoty pod 6 km/h a nad 16 km/h vycházejí pouze z těchto dvou rychlostí.)

Doba běhu minut

Rychlost km/hod

Energetická spotřeba za 15 minut je 120,00 kcal,
což je 671,25 kJ.

Požadovaná energetická zátěž

(Zadejte pouze jednu hodnotu - buď v kcal nebo v kJ.)

Vyplň právě jednu hodnotu v požadovaných jednotkách!

Požadovaná energetická zátěž kcal

Požadovaná energetická zátěž kJ

Výpočet BMI (body mass index)

Výška cm

Váha kg

BMI: 24,69 - ideální váha.