Některé trasy v okolí Lokte

Stručný přehled tras popisuje více frekventované úseky. Zahrnuje spíše stručný komentář, který by se měl průběžně rozšiřovat.

Nad Dvory

Loket - Nadlesí a zpět (přímo), asi 5 km, stále do kopce, naprostý klid, těžký terén i pro nadprůměrné cyklisty.
Loket - Nadlesí a zpět (přes Supí potok), asi 6 km, mírně do kopce, občas ztracený cyklista.
Loket - Třídomí a zpět (přes Nadlesí, hájovnu a chatovou osadu), asi 10 km, občasný cyklista.
Loket - Milíře a zpět (přes Nadlesí a Třídomí), asi 24 km, občasný cyklista.
Loket - Svatošské skály a zpět, asi 12 km, po rovině, o víkendu neskutečné množství cyklistů.
Loket - Hory (ve směru na Svatošské skály) a zpět, asi 10 km, nejdříve rovina, potom drsný kopec, po přežití vyklusání až do Lokte, cyklisté jen na rovině.
Loket - farma Hory a zpět, asi 10 km, za vodáckým tábořištěm prudké stoupání.
Loket - kříž nad Vildenavou a zpět, asi 10 km, u štoly výběh do kopce ke statku, dále stoupání lesem až ke skále s křížem.
Loket - Svatošské skály - Kozí vrchy a zpět, asi 15 km, nejdříve pohodová rovina, potom drsnější kopec, nádherný výhled, cyklisté jen na rovině.
Loket - Královské Poříčí (po panelce) a zpět, asi 12 km, příjemná, mírně kopcovitá trasa, vhodná do špatného počasí a v zimě, občasný cyklista a turista v důchodovém věku se psem.
Loket - Staré Sedlo (podél řeky, proti proudu) a zpět, asi 5 km, po rovině, dříve občas téměř v řece a bez cyklistů, dnes cyklistická lesní cesta.
Loket - Staré Sedlo, panelka a zpět, asi 6 km, pohodový okruh, nejdříve podél silnice, potom v lese a na panelce, občasný cyklista.
Loket - Královské Poříčí a zpět, asi 11 km, poklidná cesta, součást cyklistické stezky z Karlových Varů do Sokolova. Celá trasa je po rovině, což je v Lokti pozoruhodné.
Loket - Sokolov a zpět, asi 24 km, poklidná cesta, součást cyklistické stezky z Karlových Varů do Sokolova. Vyzkoušeno jen při běhu ze Sokolova do Lokte. Druhá trasa vede okolo koupaliště Michal a přes Staré Sedlo v délce asi 13 km v jednom směru.
Loket - Karlovy Vary (Meandr Ohře) a zpět, asi 28 km, pohodová cesta, součást cyklistické stezky z Karlových Varů do Sokolova. Proběháno ve směru z Varů do Lokte.
Loket - rozcestí u Hruškové - Třídomí - Nadlesí - Dvory - Loket - asi 15 km (prvních cca 40 min. do kopce), bikeři si zde ťukají na čelo, že jsme blázni.
Loket - kostel sv. Mikuláše - Krudum a zpět - asi 17 km (s převýšením přes 400 m), úsek ke kostelu sv. Mikuláše pohodový, pokračování k rozhledně Krudum brutální.
Loket - Komáří rybníky a zpět - asi 22 km (s převýšením přes 400 m), k rybníkům přes Supí potok a kostel sv. Mikuláše,zpátky přes osadu Třídomí, Nadlesí a Dvory. Běh je dlouhý a terén poměrně různorodý.
Loket - Čistá a zpět - asi 28 km, od Komářích rybníků další 3 km (s převýšením přes 400 m), prudší stoupání, trasa je vhodnější pro kolo nebo koloběžku.
Vrstevnicový běh (Loket - Dvory a zpět), asi 7 km, určitě jen pro krosaře.
Okruh Třídomí, asi 6 km, občasný cyklista, jedna z nejkrásnějších tras, velmi pohodová.
Běh přes Robič, asi 6 km, přes Supí potok, vrstevnicovým během ke kříži na Robiči, dále zpět po vyhlídkové cestě na Loktem.

Aktuální mapy

Směr Horní Slavkov - jižní směr
Směr Svatošské skály - východní směr
Směr Královské Poříčí - západní směr